603 863 576

pracovní doba: 7:00 - 16:00

Hydroizolace

SKLOARD G200 S40

SKLOARD G200 S40

Použití:

 • Ve spodních stavbách proti vlhkosti, vodě a tlakové vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti tlakové vodě obvykle ve dvou vrstvách.
 • Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy kde je požadována velká pevnost. Používá se také jako protiradonová zábrana.
 • Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

 

Složení pásu:

 • Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp.
 • Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

Nosná vložka:

 • ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti min. 200 g/m2 , impregnovaná.
 • Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.
 • Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná fólie.

Cena: 62,-Kč/m2 vč DPH

IPARD V60 S35

IPARD V60 S35

Použití:

 • Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě.
 • Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny. Ve skladbě střešního pláště je možné dále pás využít jako parozábranu.
 • Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

 

Složení pásu:

 •  Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp.
 • Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

Nosná vložka:

 •  ze skelné rohože o plošné hmotnosti 60+/-5 g/ m2 .
 • Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.
 • Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná fólie.

Cena: 42,9,-Kč/m2 vč. DPH

Tytan Abizol asfaltová penetrace 9KG

Tytan Abizol asfaltová penetrace

Penetrace směs asfaltu gumy. Bitumenová penetrační směs mírně modifikovaného syntetického kaučuku se speciálními přísadami, které umožňují hluboký průnik i do mírně vlhkého podkladu.

 

Specifikace

 • Doba schnutí: 3 hodiny
 • Spotřeba: 0,2-0,3 kg/m² na 1 vrstvu

 

Cena: 412,88,-Kč bez DPH

 

PB hořák s hadicí

PB hořák s hadicí

PB hořák s hadicí
průměr: 55mm 
délka: 850mm 

 

Cena: 615,29,-Kč bez DPH