603 863 576

                         

Hydroizolace

SKLOARD G200 S40 10m2/role

SKLOARD G200 S40

Použití:

 • Ve spodních stavbách proti vlhkosti, vodě a tlakové vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti tlakové vodě obvykle ve dvou vrstvách.
 • Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy kde je požadována velká pevnost. Používá se také jako protiradonová zábrana.
 • Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

 

Složení pásu:

 • Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp.
 • Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

Nosná vložka:

 • ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti min. 200 g/m2 , impregnovaná.
 • Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.
 • Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná fólie.

Cena: 65,40 Kč/m2 bez DPH

IPARD V60 S35 10m2/role

IPARD V60 S35

Použití:

 • Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě.
 • Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny. Ve skladbě střešního pláště je možné dále pás využít jako parozábranu.
 • Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

 

Složení pásu:

 •  Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp.
 • Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

Nosná vložka:

 •  ze skelné rohože o plošné hmotnosti 60+/-5 g/ m2 .
 • Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.
 • Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná fólie.

Cena: 45,-- Kč/m2 bez. DPH

RADONARD SBS S35 10m2/role

RADONARD SBS S35

Použití :

 • Ve spodních stavbách proti vlhkosti, vodě a jako protiradonová bariéra, ale elastická při nižších teplotách.
 • Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy, jako parozábrana nebo jako pojistná hydroizolační vrstva.
 • Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. 
 • Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je 0 až +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

Cena : 92,-- Kč/m2 bez DPH

RADONARD AL S35 10m2/role

RADONARD AL S35

Použití :

 • Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě.
 • Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. 
 • Používá se také jako protiradonová bariéra.
 • Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy, jako parozábrana nebo jako pojistné hydroizolační vrstvy.
 • Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad.
 • Minimální průměrná teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +10 °C.
 • Pásy je nutné před použitím uskladnit do temperované místnosti tak dlouho, dokud nedosáhnou požadovavaných parametrů pro zpracování.
 • Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

Cena : 69,60 Kč/m2 bez DPH

ELASTARD 15 S40 7,5m2/role

ELASTARD 15 S40 7,5m2/role

Použití :

 • Ve spodních stavbách se pás používá proti vlhkosti a vodě.
 • Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě.
 •  Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy s vyššími nároky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost.
 • Používá se také jako protiradonová bariéra.
 • Pásy se zpracovávají natavováním nebo mechanickým kotvením na vhodný podklad.
 • Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C.
 • Velikost příčných a podélných spojů 100 mm (min. 80 mm).

Cena : 95,-- Kč bez DPH

  ELASTARD 25 DESIGN ŠEDÝ 7,5m2/role

  ELASTARD 25 DESIGN ŠEDÝ 7,5m2/role

  Použití :

  • Na plochých střechách se pás používá jako finální vrstva hydroizolačního  souvrství střešního pláště s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost.
  • Pásy se zpracovávají natavováním nebo mechanickým kotvením na vhodný podklad.
  • Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C .
  • Velikost podélných spojů 100 mm (min. 80 mm). Velikost příčných spojů 150 mm (min. 120 mm).

  Cena : 106,20 Kč/m2 bez DPH

  ELASTARD 25 DESIGN ČERVENÝ 7,5m2/role

  ELASTARD 25 DESIGN ČERVENÝ 7,5m2/role

  Použití :

  • Na plochých střechách se pás používá jako finální vrstva hydroizolačního  souvrství střešního pláště s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost.
  • Pásy se zpracovávají natavováním nebo mechanickým kotvením na vhodný podklad.
  • Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C .
  • Velikost podélných spojů 100 mm (min. 80 mm). Velikost příčných spojů 150 mm (min. 120 mm).

  Cena : 109,30/m2 bez DPH

  Tytan Abizol asfaltová penetrace 9KG

  Tytan Abizol asfaltová penetrace

  Penetrace směs asfaltu gumy. Bitumenová penetrační směs mírně modifikovaného syntetického kaučuku se speciálními přísadami, které umožňují hluboký průnik i do mírně vlhkého podkladu.

   

  Specifikace

  • Doba schnutí: 3 hodiny
  • Spotřeba: 0,2-0,3 kg/m² na 1 vrstvu

   

  Cena: 412,00 Kč bez DPH

   

  PB hořák s hadicí

  PB hořák s hadicí

  PB hořák s hadicí
  průměr: 55mm 
  délka: 850mm 

   

  Cena: 615,29,-Kč bez DPH